Home Login Join Sitemap
전체메뉴

NEWS AREA

협의회 알림마당

협의회 소식

  • (사)전국해운노동조합협의회 춘계정책토론회
    2022-06-16 48 회
클릭시 확대이미지를 볼수 있습니다.<(사)전국해운노동조합협의회 춘계정책토론회>

 

일시 : 2022년 6월 8일(수)~ 9일(목)

장소 : 경주 더케이호텔 

 

 

IMG_7918.JPG ( 5.57 [MB] )
IMG_7955.JPG ( 5.00 [MB] )
IMG_7975.JPG ( 5.31 [MB] )
IMG_7998.JPG ( 2.35 [MB] )